Státní zdravotní ústav

Kurz zdravého životního stylu v ZŠ Jungmannova v Jihlavě

30 30 lidí vidělo tuto událost.

KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, který je zaměřený na podporu zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti dětí ve věku od 3 do 15 let.

Soubor motivačních programů a metodik ke snižování rizik životního stylu poskytuje dětem prostředí k formování vhodných návyků. Projekt rozvíjí 11 klíčových oblastí rizikových faktorů životního stylu (pohybová aktivita, výživa, osobní hygiena, zdravé bydlení, prevence infekčních nemocí, prevence závislostí, duševní zdraví, prevence úrazů a první pomoc při úrazech, reprodukční zdraví aj.).

Další detaily