Jak se (ne)stát závislákem

Jak se (ne)stát závislákem

by
14 14 lidí vidělo tuto událost.

Jak se (ne)stát závislákem je interaktivní program zaměřený na primární prevenci některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy). Program má několik stanovišť, kde jsou řešeny jednotlivé tematické okruhy zaměřené na rizikové chování. Počet stanovišť je volitelný. Účastníci pracují ve skupinách. Práci na stanovišti koordinuje speciálně vyškolený lektor. Program je zaměřený nejen na získávání informací o možných tělesných, duševních a sociálních následcích působení návykových látek, ale také na rozvíjení osobnosti, seberegulačního chování a sociální zručnosti. Objednatel (škola) si může z celkové nabídky 10 tematických okruhů zvolit podle svých potřeb a zájmu 4-5 tematických okruhů (stanovišť). Hra trvá cca 2 vyučovací hodiny. Je určena pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a učilišť a dalších školských, výchovných a zájmových zařízení.

Přehled stanovišť:
1. Závislost – od experimentování k závislosti
2. Kouření
3. Alkohol
4. Drogy
5. Jsem takový? – test sklonu k rizikovému chování
6. Jak se ubránit – asertivita, nácvik odmítání
7. Rozhodování
8. Reklama – jak nenaletět mocnému světu médií

9. Virtuální realita – závislost na informačních technologiích

10. Poruchy příjmu potravy

Další detaily